Links
Comment on page

Cách bán hàng bằng điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào App POS 1S đã cài trên điện thoại
Bước 2:
Đối với bản Online thì chọn
⁕ Đổi với bản Offline
Bước 3: Chọn sản phẩm cần bán bằng cách
Cách 1: Chọn theo nhóm
Cách 2: Chọn vào biểu tượng kính lúp trên màn hình
⁎ Sau đó nhập tên sản phẩn cần bán
⁎ Hoặc chọn vào biểu tượng bên góc phải của màn hình để quét những sản phẩm có mã vạch
Cách 3: Chọn lướt điện thoại đến sản phẩm cần bán
Bước 4: Chọn xuất bán
 Có thể tăng số lượng trực tiếp bằng cách nhấn trực tiếp vào sản phẩm cần tăng số lượng
 Hoặc lướt sản phẩm cần thay đổi từ trái sang phải để thay đổi giá và thay đổi số lượng
Bước 5: Chọn thanh toán