Thêm thuộc tính

Cách tạo thuộc tính như Size, màu… đối với sản phẩm có nhiều thuộc tính

‌Khi đang ở giao diện tạo hàng mới thì ở phần phía cuối sẽ có dòng chữ THUỘC TÍNH, phần này sẽ giúp cho người dùng tạo thêm thuộc tính cho từng sản phẩm

Bước 1: Chọn vào chữ THUỘC TÍNH

Bước 2: Nếu chưa tạo ra thuộc tính hoặc muốn thêm 1 thuộc tính mới thì phải chọn vào Mục THÊM THUỘC TÍNH

Bước 3: Sau khi tạo ra được 1 thuộc tính mới, thì chọn vào Mục THÊM MỚI

Bước 4: Lúc đó phía trên sẽ hiện ra 1 dòng mới, tại ô thứ nhất chọn thuộc tính cần thêm.

‌Ô bên cạnh sẽ chọn những đặc điểm phù hợp đối với thuộc tính

Lưu ý: Cứ nhập xong 1 đặc điểm của thuộc tính thì nhấn ENTER

Ví dụ:

⁕ Thuộc tính Màu: màu vàng, màu xanh, màu đen

‌⁕ Thuộc tính Kích thước: Size S, Size M, Size L...

Bước 5: Sau khi thêm mới đặc điểm của thuộc tính, thì chọn vào dòng DANH SÁCH HÀNG HÓA CÙNG LOẠI

Bước 6: Tại ô TÊN, xổ mũi tên xuống sẽ xuất hiện hết được những đặc điểm đã tạo

Bước 7: Nhập lần lượt GÍA VỐN-GIÁ BÁN-TỒN KHO

Bước 8: Chọn LƯU

Last updated