In tem - nhãn dán

Phần mềm One Mart Việt hỗ trợ các hình thức in tem - nhãn dán như sau:

  1. In tem dán sản phẩm bày bán: hàng hóa, thời trang ...

  2. In tem tại bếp để dán lên đồ ăn, thức uống đã chế biến.

  3. In đơn hàng dán lên thùng hộp đóng gói để gửi đi.

Các hình thức in tem khác ngoài 3 loại trên hiện tại chưa được hỗ trợ.

Last updated