Thông tin cửa hàng

Để cập nhật thông tin cửa hàng, từ icon Vai trò người dùng, chọn Thiết đặt cửa hàng.

Bước 1: Chọn Thiết đặt cửa hàng

Bước 2: Chọn Tab Thông tin cửa hàng

Bước 3: Cập nhật các thông tin

Bước 4: Chọn logo và cập nhật

Bước 5: Bấm lưu để hoàn tất.

Tên cửa hàng: Có thể thay đổi tên cửa hàng để hiển thị phù hợp trong các mẫu in.

Địa chỉ: Bạn cần nhập đầy đủ thông tin Địa chỉ, Khu vực, Phường/Xã của cửa hàng để sử dụng tốt các tính năng như mẫu in, Giao hàng…

Logo: Kích vào chọn ảnh lựa chọn logo của cửa hàng để hiển thị trong hóa đơn bán hàng.

Sau khi đã chọn logo như hình trên và điền đầy đủ thông tin bạn kích vào Lưu.