Cách xem báo cáo trên điện thoại

Bước 1: Chọn vào biểu tượng bên dưới góc trái của màn hình hoặc lướt màn hình từ trái qua phải

Bước 2: Chọn vào mục Báo cáo tổng quan

Bước 3: Xem báo cáo

Last updated