Kiểm kho

Việc quản lý bán hàng sẽ không tránh khỏi những sai sót về hàng hóa, thất lạc, hư hỏng, mất mát vì vậy để kiểm soát được hàng hóa một cách hiệu quả thì không thể thiếu được tính năng kiểm kho. Người quản lý có thể tạo các cuộc kiểm kê kho hàng định kỳ hoặc đột xuất để kiểm soát hàng hóa và phòng tránh thất thoát hàng hóa.