Thêm đơn vị

Cách thêm đơn vị tính đối với nhiều sản phẩm có nhiều đơn vị

Bước 1: Vào phần Thiết lập tạo mới sản phẩm hoặc tìm kiếm tên sản phẩm cần thêm đơn vị

Bước 2: Chọn chữ CẬP NHẬT

Bước 3: Tại ô đơn vị tính người dùng thêm đơn vị bằng cách chọn vào dấu CỘNG sau đó nhập tên đơn vị-giá vốn rồi nhập số lượng quy đổi cho phù hợp với từng sản phẩm (mã hàng tự động không cần nhập)

Bước 4: Nhấn CẬP NHẬT

LƯU Ý: Có thể thêm một lúc nhiều đơn vị tính khác nhau

Trang bán hàng

Last updated