CHÚ Ý

1.Không sử dụng nhiều tab / thiết bị cùng lúc (Đối với phiên bản offline)

Vì nếu sử dụng nhiều tab / thiết bị cùng lúc mà không kết nối tới 1 máy chủ thì sẽ xảy ra tình trạng không đồng nhất được dữ liệu.

ví dụ : Bạn có đăng nhập 1 tài khoản trên 2 tab / thiết bị khác nhau thì khi bán hàng hoặc thao tác sẽ không được đồng bộ giữa 2 tab / thiết bị

Không bấm vào "CỬA HÀNG KHÁC" ở trang đăng nhập

Nếu bạn xác nhận chọn vào đăng nhập cửa hàng khác thì dữ liệu của tài khoản trước đó sẽ bị xóa tất cả dữ liệu ở trên trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên phần mềm sẽ tự động download về máy 1 file backup để đề phòng thao tác nhầm cho người dùng.

Trường hợp này chỉ sử dụng cho bạn nếu muốn đăng nhập 1 cửa hàng khác trên thiết bị này.

2.Đồng bộ google driver

‌Với việc đồng bộ dữ liệu trên driver thì 1 cửa hàng chỉ được đồng bộ trên 1 google driver

vì nếu 1 cửa hàng mà bạn cấp quyền đồng bộ cho nhiều driver thì khi đồng bộ về máy của bán phần mềm sẽ không biết được là lấy dữ liệu từ tài khoản google driver nào của bạn.

3.Tự động in thanh toán trên mobile

Chú ý: Đối với trường hợp tự động in mà không thông qua trình quản lý in OMV thì trường hợp này đang không được ổn định. nó sẽ tạo nhiều preview khi in nếu có quá nhiều lệnh in cùng lúc.

‌Cho nên chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình quản lý in OMV để tiền lợi cho việc thanh toán.

4.Trường hợp trình in không khởi động cùng với Window

Bước 1: Nhấn vào tổ hợp phím Window+R

Bước 2: Nhập Shell:startup

Bước 3: Chọn OK

Bước 4: Kéo giữ Logo của trình in vào thư mục

Khi đó khởi động lại máy thì trình in cũng sẽ tự khởi động cùng Window

Last updated