Phân quyền nhân viên

Để tạo quyền mới, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bấm biểu tượng Nhân viên

Bước 2: Bấm chọn tab Phân Quyền

Bước 4: Nhập tên quyền cần tạo và bấm nút Lưu.

Cập nhật quyền cho tên quyền vừa tạo hoặc đã tạo trước đó:

Bước 1: Tại hộp danh sách quyền, bấm mũi tên để xổ xuống danh sách tên quyền và chọn tên quyền vừa tạo.

Bước 2: Tích chọn vào các quyền tương ứng muốn cấp ở bên dưới.

Bước 3: Bấm nút Cập nhật quyền để hoàn tất.

‌(Bấm biểu tượng thùng rác để xóa quyền).

‌Phân Quyền trên phần mềm One Mart Việt được phân thành từng nhóm quyền theo chức năng giúp dễ dàng kiểm soát các quyền đã cấp.

Khi quản lý muốn tắt quyền thanh toán của nhân viên thì vào phân quyền để thiết lập lại quyền

Bước 1: Vào Nhân viên cần phân quyền

Bước 2: Vào QUYỀN HỆ THỐNG

Bước 3: Bật chức năng GỬI THÔNG BÁO THANH TOÁN

⁕ Về nguyên tắc khi thiết lập quyền không cho phép thanh toán thì nút thanh toán vẫn còn, nhưng chỉ bấm và gửi lệnh đến máy chủ, chứ không thanh toán và in được trực tiếp, thu ngân ở máy chủ bấm oke thì mới thanh toán được

Last updated