Giao dịch nhập hàng

1.Cách nhập hàng

Để thực hiện giao dịch nhập hàng, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Nhập hàng để vào giao diện nhập hàng.

Có 3 cách để đưa hàng vào danh sách nhập hàng gồm:

  • Quét mã vạch sản phẩm tại ô tìm kiếm.

  • Gõ tên để tìm kiếm sản phẩm tại ô tìm kiếm.

  • Nhập hàng bằng cách tải lên file excel danh sách hàng cần nhập.

⁎ Đối với nhập hàng bằng cách tải file excel

‌▪Trước hết là phải tải file nhập hàng mẫu của phần mềm xuống máy tính

‌▪Sau đó từ file mẫu đã tải xuống, nhập sản phẩm-số lượng-giá bán cho phù hợp với đơn hàng nhập

▪Tiếp theo là import file nhập hàng vào trong phần mềm

‌Cách làm như sau:

‌Lưu ý: Chỉ cần xuất file mẫu 1 lần, những lần nhập hàng tiếp theo thì dựa vào file đã xuất khi trước

Chú ý:

Tại ô “Tiền trả nhà cung cấp” nếu không nhập giá trị hoặc giá trị nhỏ hơn giá trị hàng nhập vào thì được hiểu là treo công nợ hàng nhập này cho nhà cung cấp đã chọn.

2.Cách in giao dịch nhập hàng:

Hoặc vào giao dịch nhập hàng để in lại phiếu nhập

3.Cách để sao chép giao dịch nhập hàng

Khi muốn nhập lại đơn hàng cũ hoặc nhập đơn mà thiếu thì người dùng sao chép lại dữ liệu của đơn hàng cũ để hạn chế mất nhiều thời gian bằng cách

Bước 1: Vào phần Thiết lập

Bước 2: Chọn vào Giao dịch sau đó vào phần nhập hàng

Bước 3: Tìm kiếm giao dịch nhập hàng cần sao chép

Bước 4: Chọn mục Sao chép

Last updated