Quản lý sổ quỹ

Để vào trang quản lý tiền mặt, thực hiện truy cập biểu tượng Thiết lập (có hình bánh răng) và chọn Sổ Qũy, chọn tab TIỀN MẶT.

a. Tìm Phiếu Thu:

  • Để tìm kiếm nhanh 1 phiếu nào đó, có thể gõ mã phiếu.

  • Và có thể kết hợp lọc cơ bản theo thời gian, người nộp/nhận tiền đã tạo ra để thu hẹp số lượng hóa đơn cần tìm lại.

b. Lọc tìm hóa đơn nâng cao:

Tính năng lọc nâng cao hỗ trợ 4 loại lọc kết hợp gồm:

  • Loại chứng từ : có 2 loại là chi tiền và thu tiền

  • Loại thu chi: Do người dùng tạo

  • Kết quả kinh doanh: Không hạch toán và hạch toán

  • Trạng thái: Hoàn thành hoặc đã hủy

c. Xem thông tin chi tiết Phiếu thu:

Để xem chi tiết thông tin Phiếu thu, bấm chọn vào mục cần xem phần mềm sẽ xổ xuống bảng thông tin chi tiết. Có thể thực hiện các thao tác sau đối với phiếu thu:

  • Mở phiếu: Bấm vào sẽ hiển thị bảng Phiếu thu, có thể chỉnh sửa và cập nhật

  • Hủy phiếu: Bấm vào sẽ hiển thị bảng hủy phiếu thanh toán và bạn có muốn hủy phiếu này không.

  • In: Bấm vào sẽ ra hộp thoại để chọn mẫu in và in lại được hóa đơn đã bán

Last updated