Cách bán hàng trên phần mềm bằng máy tính
Bước 1: Chọn bàn cần order
Bước 2: Chọn món
⁕ Cách 1: Chọn trực tiếp sản phẩm trên màn hình
⁕ Cách 2: Nhấn phím F2 trên bàn phím, sau đó nhập tên sản phẩm cần order
    Đối với những sản phẩm đã order cần thêm topping thì chọn vào dấu Cộng đã được khoanh như bên hình
Bước 3: Chọn Báo bếp
Bước 4: Thanh toán
⁕ Cách 1: Chọn thanh toán
⁕ Cách 2: Chọn vào dấu mũi tên màu xanh đã được khoanh vùng, sau đó nhập số tiền khách thanh toán, chọn THANH TOÁN
Last modified 5mo ago
Copy link