Cách bán hàng trên phần mềm bằng máy tính

Bước 1: Chọn bàn cần order

Bước 2: Chọn món

⁕ Cách 1: Chọn trực tiếp sản phẩm trên màn hình

⁕ Cách 2: Nhấn phím F2 trên bàn phím, sau đó nhập tên sản phẩm cần order

  • Đối với những sản phẩm đã order cần thêm topping thì chọn vào dấu Cộng đã được khoanh như bên hình

Bước 3: Chọn Báo bếp

Bước 4: Thanh toán

⁕ Cách 2: Chọn vào dấu mũi tên màu xanh đã được khoanh vùng, sau đó nhập số tiền khách thanh toán, chọn THANH TOÁN

Last updated