Các hình thức khuyến mãi

⁕ Với chức năng không nâng theo số lượng sẽ hỗ trợ người dùng về việc

  • Khi Mua hàng giảm giá hàng hoặc Mua hàng tặng hàng, nếu đã thiết lập chương trình mua 5 tặng/giảm giá 1 thì khi khách hàng mua 10 thì sẽ mặc định được tặng/giảm giá 2 khi đó người dùng không cần tích vào chức năng không nâng theo số lượng

I. Khuyến mãi theo hoá đơn

‌1. Hình thức khuyến mãi giảm giá hóa đơn

Với tổng hóa đơn mua hàng đủ với điều kiện thiết lập khuyến mãi thì sẽ được giảm giá hóa đơn

‌Ví dụ: Khi mua tổng đơn hàng trên 100.000VNĐ sẽ được giảm giá (có thể thiết lập giảm giá theo % hoặc VNĐ)

Thiết lập khuyến mãi

2. Hình thức khuyến mãi tặng hàng

Với tổng hóa đơn mua hàng đủ với điệu kiện khuyến mãi thì sẽ được tặng hàng hóa đã thiết lập trên chương trình khuyến mãi

‌Ví dụ: Khi mua tổng hóa đơn trên 500.000VNĐ sẽ được tặng áo sơ mi (hoặc cũng có thể thiết lập được nhiều sản phẩm cùng lúc)

Thiết lập khuyến mãi

3. Hình thức khuyến mãi giảm giá hàng

Với tổng hóa đơn mua hàng đủ với điệu kiện khuyến mãi thì sẽ được giảm giá nếu mua đúng hàng hóa đã được thiết lập trên chương trình khuyến mãi

‌Ví dụ: Khi mua tổng hóa đơn trên 200.000VNĐ thì sẽ được mua giảm giá áo sơ mi (hoặc cũng có thể thiết lập được nhiều sản phẩm cùng lúc)

Thiết lập khuyến mãi

II. Khuyến mãi theo hàng hóa

‌1. Hình thức khuyến mãi mua hàng giảm giá hàng

Khi mua sản phẩm được thiết lập tại chương trình thì sẽ được mua kèm theo 1 sản phẩm giảm giá mà đã được thiết lập cùng lúc với sản phẩm

‌Ví dụ: Khi mua sản phẩm Váy sẽ được mua giảm giá sản phẩm áo thun (hoặc cũng có thể thiết lập được nhiều sản phẩm cùng lúc)

Thiết lập khuyến mãi

2. Hình thức khuyến mãi mua hàng tặng hàng

Khi mua sản phẩm được thiết lập tại chương trình thì sẽ được tặng kèm theo 1 sản phẩm mà đã được thiết lập cũng lúc với sản phẩm

‌Ví dụ: Khi mua 5 sản phẩm váy sẽ được tặng 1 sản phẩm áo thun

‌⁕ Có thể thiết lập nhiều sản phẩm cùng 1 lúc

⁕ Có thể tặng hàng cùng loại hoặc khác loại

‌⁕ Có thể thiết lập khuyến mãi theo nhóm hoặc theo từng hàng hóa

Thiết lập khuyến mãi

3. Hình thức khuyến mãi giá bán theo số lượng

Với hình thức này sẽ giúp người dùng bán giá theo số lượng với những sản phẩm đã được thiết lập tại chương trình khuyến mãi

‌Ví dụ: Hàng hóa áo dài có giá bán là 250.000 thì khi mua với số lượng 10 sản phẩm thì giá bán chỉ còn 200.000 (có thể giảm giá theo phần trăm hoặc VNĐ)

‌⁕ Có thể 1 lần tạo được nhiều giá bán theo số lượng khác nhau

Thiết lập khuyến mãi

III. Khuyến mãi theo hóa đơn và hàng hóa

‌1. Hình thức khuyến mãi giảm giá hóa đơn

Với tổng hóa đơn mua hàng đủ với điều kiện thiết lập khuyến mãi thì sẽ được giảm giá hóa đơn

‌Ví dụ: Với tổng tiền hàng trên 100.000 khi mua những sản phẩm Áo dài, quần rin, váy xòe... thì sẽ được giảm giá hóa đơn (có thể thiết lập giảm giá theo % hoặc VNĐ)

‌⁕ Chỉ giảm giá hóa đơn đối với những mặt hàng được thiết lập trong chương trình- với hình thức này không áp dụng cho tất cả sản phẩm đã có thông tin trên phần mềm

Thiết lập khuyến mãi

2. Hình thức khuyến mãi tặng hàng

Với tổng hóa đơn mua hàng đủ với điệu kiện khuyến mãi thì sẽ được tặng hàng hóa đã thiết lập trên chương trình khuyến mãi

‌Ví dụ: Với tổng tiền hàng trên 100.000 khi mua những sản phẩm Áo dài, quần rin, váy xòe...thì sẽ được tặng áo thun hoặc áo croptop

‌⁕ Có thể thiết lập khuyến mãi theo nhóm hoặc theo từng hàng hóa

‌⁕ Có thể tặng hàng cùng loại hoặc khác loại

Thiết lập chương trình

3. Hình thức khuyến mãi giảm giá hàng

Với tổng hóa đơn mua hàng đủ với điệu kiện khuyến mãi thì sẽ được giảm giá nếu mua đúng hàng hóa đã được thiết lập trên chương trình khuyến mãi

‌Ví dụ: Với tổng tiền hàng trên 100.000 khi mua những sản phẩm Áo dài, quần rin, váy xòe...thì sẽ được mua giảm giá áo thun hoặc áo croptop

⁕ Có thể thiết lập khuyến mãi theo nhóm hoặc theo từng hàng hóa

‌⁕ Có thể giảm giá hàng cùng loại hoặc khác loại

‌⁕ Có thể giảm theo % hoặc VN

Thiết lập khuyến mãi

Last updated