Links
Comment on page

Thêm thuộc tính

Lưu ý: Những sản phẩm đã có sẵn trên phần mềm thì sẽ không tạo được thuộc tính
Cách tạo thuộc tính như Size, màu… đối với sản phẩm có nhiều thuộc tính
Khi đang ở giao diện tạo hàng mới thì ở phần phía cuối sẽ có dòng chữ THUỘC TÍNH, phần này sẽ giúp cho người dùng tạo thêm thuộc tính cho từng sản phẩm
Bước 1: Chọn vào chữ THUỘC TÍNH
Bước 2: Nếu chưa tạo ra thuộc tính hoặc muốn thêm 1 thuộc tính mới thì phải chọn vào Mục THÊM THUỘC TÍNH
Bước 3: Sau khi tạo ra được 1 thuộc tính mới, thì chọn vào Mục THÊM MỚI
Bước 4: Lúc đó phía trên sẽ hiện ra 1 dòng mới, tại ô thứ nhất chọn thuộc tính cần thêm.
Ô bên cạnh sẽ chọn những đặc điểm phù hợp đối với thuộc tính
Lưu ý: Cứ nhập xong 1 đặc điểm của thuộc tính thì nhấn ENTER
Ví dụ:
⁕ Thuộc tính Màu: màu vàng, màu xanh, màu đen
⁕ Thuộc tính Kích thước: Size S, Size M, Size L...
Bước 5: Sau khi thêm mới đặc điểm của thuộc tính, thì chọn vào dòng DANH SÁCH HÀNG HÓA CÙNG LOẠI
Bước 6: Tại ô TÊN, xổ mũi tên xuống sẽ xuất hiện hết được những đặc điểm đã tạo
Bước 7: Nhập lần lượt GÍA VỐN-GIÁ BÁN-TỒN KHO
Bước 8: Chọn LƯU