Đồng bộ dữ liệu

Chức năng đồng bộ dữ liệu sẽ giúp cho người dùng tự động đồng bộ dữ liệu của tài khoản lên Google Drive, dữ liệu sau 5 phút sẽ tự động đồng bộ 1 lần.

Với chức năng này, người dùng chỉ cần nhập tài khoản Gmail đang sử dụng, sau đó Cấp quyền để phần mềm được gửi dữ liệu lên Google Driver thì tự động dữ liệu sẽ đồng bộ với tài khoản Gmail của người dùng

Khi mất dữ liệu hoặc người dùng có nhu cầu chuyển đổi sang máy khác thì chỉ cần khôi phục dữ liệu từ Google Drive

Muốn mở chức năng này lên thì làm như sau:

Bước 2: Vào Thiết đặt cửa hàng

Bước 6: Nhập tài khoản Gmail

Last updated