Links
Comment on page

Chức năng Take Away

Với chức năng này sẽ giúp cho người dùng tiết kiệm được thời gian, chức năng hỗ trợ vừa Order và vừa thanh toán cùng 1 lúc
Muốn sử dụng chức năng trước hết người dùng phải mở chức năng lên bằng cách
Bước 1: Vào Icon Quản trị viên
Bước 2: Chọn Thiết lập cửa hàng
Bước 3: Bật SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TAKE AWAY
Sau đó trên màn hình bán hàng sẽ hiện thêm 1 nút
hỗ trợ báo bếp và thanh toán