Thiết lập thao tác bán hàng

Về cơ bản đa số khách hàng đều có quy trình bán hàng tương tự nhau, tuy nhiên một vài trường hợp đặc biệt thì cách thức thao tác bán hàng của khách hàng có thể khác. Và One Mart Việt hỗ trợ để khách hàng có thêm những thiết lập giúp trải nghiệm bán hàng tốt hơn.

Để vào phần thiết lập thao tác bán hàng:

Bước 1: Chọn Thiết đặt cửa hàng

Bước 2: Chọn Tab Thiết lập thao tác

Bước 3: Bấm nút để tắt mở từng tính năng (màu xanh là mở, màu trắng là tắt).

(Phần mềm tự động cập nhật thay đổi, không cần bấm lưu).

Giao diện Thiết lập thao tác bán hàng

https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2Fone-mart-vi%2F-MPs0jU56U-r_zldHG5w%2F-MPs0xpFsG989HnlnYAV%2F1.png?alt=media

  • Cho phép trả hàng tất cả sản phẩm: Khi chọn bật tính năng này, Giao dịch trả hàng bán sẽ tự động điền số hàng trả bằng số hàng bán trên hóa đơn, thu ngân chỉ cần bấm trả hàng để hoàn tất. Thao tác này giúp giảm thời gian phải chọn số lượng từng mặt hàng trong đơn hàng trả khi mà thường xuyên phải làm việc với các hóa đơn có nhiều mặt hàng.

  • Cho phép trả hàng nhập tất cả sản phẩm

  • Ưu tiên Chỉnh sửa đơn giá: Khi chọn tính năng này thì sẽ tự động bôi đen giá trị Đơn giá để giúp thao tác sửa đơn giá nhanh hơn. (Mặc định không chọn thì sẽ bôi đen Giá Bán).

  • Cho phép chỉnh sửa khổ giấy in bill

Một số cửa hàng sử dụng máy in phổ thông dạng A4 A5 để in hóa đơn, khi bật tính năng này, có thể trực tiếp chọn bố cục in khổ ngang hay khổ dọc và kích thước của mẫu in trực tiếp.

  • Hiển thị nhóm sản phẩm nhanh : Tính năng này hiển thị nhóm sản phẩm của cửa hàng, giúp tiết kiệm thời gian lựa chọn sản phẩm hoặc dễ nhìn và dễ thao tác hơn

In tạm tính: Khi bật tính năng này, sẽ hỗ trợ người dùng in hóa đơn ở chế độ xem trước hóa đơn

Để áp dụng được chức năng này thì người dùng sẽ vào phần Máy in để thiết lập chế độ IN TẠM TÍNH