Cách thiết lập phần mềm khởi động cùng Window

Cách thiết lập phần mềm khởi động cùng Window

Cách thiết lập phần mềm khởi động cùng Window

Bước 1: Truy cập vào đường link : chrome://flags/#enable-desktop-pwas-run-on-os-login

Bước 2: Khi đã truy cập vào đường link sẽ hiện ra dòng chữ được bôi vàng

Bước 3: Chọn Enabled

Bước 4: Chọn Relaunch

Bước 5: Vào phần mềm cài đặt App ra ngoài màn hình destop sẽ hiện thêm dòng chữ Khởi động ứng dụng khi bạn đăng nhập vào máy tính

Nếu muốn thiết lập phần mềm khởi động cùng Window thì chỉ cần tick vào

Bước 6: Chọn Cài đặt