Links

Thêm mới hàng hóa trên điện thoại

Bước 1: Chọn vào biểu tượng bên dưới góc trái của màn hình hoặc lướt màn hình từ trái qua phải
Bước 2: Chọn vào mục Sản Phẩm
Bước 3: Chọn vào dấu cộng dưới góc cuối bên phải màn hình
Bước 4: Tạo sản phẩm mới
Đối với sản phẩm không có mã vạch thì chỉ cần nhập tên sản phẩm cho phù hợp với từng sản phẩm.
Bước 5: Chọn LƯU