Thiết lập bảng giá

Mỗi cửa hàng sẽ có nhu cầu các bảng giá khác nhau cho dù bán cùng loại sản phẩm, bảng giá sỉ, bảng giá lẻ, bảng giá cho khách VIP, bảng giá bán hàng online, bảng giá thanh lý