Links

Quản lý khuyến mãi

Trước khi tạo chương trình khuyến mãi thì phải mở chế độ khuyến mãi bên phần Thiết lập bán hàng
Sau đó tạo chương trình khuyến mãi theo những bước sau:
Bước 1: Để vào Khuyến mãi, thực hiện truy cập biểu tượng Thiết Lập (có hình bánh răng) và chọn KHUYẾN MÃI
Bước 2: Để tạo chương trình khuyến mãi bấm chọn “+” ở mục THÊM MỚI, cửa sổ điền thông tin mở ra.
Bước 3: Nhập các thông tin chương trình khuyến mãi, các thông tin nhập gồm:
  • Mã chương trình: có thể nhập vào theo ý muốn hoặc bỏ trống để phần mềm tự tạo mã.
  • Tên chương trình: nhập thông tin chương trình mà mình muốn tạo
  • Thời gian: nhập rõ thời gian từ ngày bao nhiêu đến hạn chót của chương trình khuyến mãi
  • Trạng thái: có 2 trạng thái gồm Kích hoạt và chưa áp dụng
  • Hình thức khuyến mãi:
Bước 4: Tạo chương trình khuyến mãi
Ví dụ tạo 1 chương trình khuyến mãi: Mua hóa đơn trên 50.000 sẽ giảm giá được 5%
‌Nhập tên chương trình -> Chọn thời gian kích hoạt từ ngày bao nhiêu đến hạn chót của chương trình -> Phần trạng thái nếu muốn sản phẩm khuyến mãi được bán ra thì chọn kích hoạt
  • Về hình thức khuyến mãi: Giảm giá hóa đơn
  • Khuyến mãi theo: Hóa đơn
  • Hình thức: Chọn Giảm giá hóa đơn
  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin chương trình khuyến mãi ta bấm vô nút Lưu
  • Bấm nút Bỏ qua thì chương trình sẽ không hoạt động