Cách đồng bộ, sao lưu và khôi phục dữ liệu

Trong quá trình sử dụng thì sẽ không tránh khỏi có những lúc sự cố bất ngờ: máy tính hư, bị virut, dữ liệu bị mất ....

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho dữ liệu hoạt động kinh doanh của cửa hàng, hãy thực hiện đầy đủ các bước sau để dữ liệu luôn được bảo vệ.

  1. Đồng bộ dữ liệu từ phần mềm lên tài khoản Google Driver. (Mặc định 10 phút sẽ được gửi lên 1 lần).

  2. Cài đặt chế độ backup dữ liệu định kỳ mỗi ngày, hoặc 1 ngày cố định trong tuần.

  3. Backup dữ liệu lên server One Mart Việt. Đây là chế độ tự động, định kỳ 3 ngày sẽ được backup lên 1 lần.

Last updated