Links
Comment on page

Cách thiết lập phần mềm khởi động cùng Window

Cách thiết lập phần mềm khởi động cùng Window
Bước 1: Truy cập vào đường link : chrome://flags/#enable-desktop-pwas-run-on-os-login
Bước 2: Khi đã truy cập vào đường link sẽ hiện ra dòng chữ được bôi vàng
Bước 3: Sổ mũi tên xuống chọn Enabled
Bước 4: Chọn Relaunch bên dưới góc phải
Bước 5: Vào phần mềm cài đặt App ra ngoài màn hình destop sẽ hiện thêm dòng chữ Khởi động ứng dụng khi bạn đăng nhập vào máy tính
Nếu muốn thiết lập phần mềm khởi động cùng Window thì chỉ cần tick vào
Bước 6: Chọn Cài đặt