Links
Comment on page

Cách cài đặt app và kết nối điện thoại với máy tính

Lưu ý: Muốn kết nối với điện thoại thì yêu cầu máy tính và điện thoại phải hỗ trợ wifi, 3G hoặc có thể chạy chung mạng nội bộ
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng quản trị viên
Bước 2: Chọn Kết nối thiết bị
Bước 3: Bật chế độ cho phép kết nối ngang hàng
Bước 4: Vào CH Play hoặc App store tải App POS 1S
Bước 5: Vào App POS 1S đã tải về trên điện thoại
⁕ Chọn Offline sau đó nhấn vào mũi tên đã khoanh vùng màu đỏ chọn Nhà hàng&Bar&Cà phê
⁕ Nhấn vào dòng chữ Kết nối máy tính của bạn
Sau đó quét mã Code hoặc nhập mã đã có trên máy tính
⁕ Nhập mật khẩu
Bước 6: ĐĂNG NHẬP
https://f22-zpc.zdn.vn/2673077861804882012/a0f40f31b99d48c3118c.jpg
Lưu ý: Khi nhấn vào Tạo mã mới thì tất cả các thiết bị đã kết nối trước đó sẽ phải kết nối lại hoàn toàn
Đối với việc kết nối tài khoản nhân viên vào app thì làm như sau
Bước 1: Vào App POS 1S đã tải về trên điện thoại
Bước 2: Chọn Offline sau đó nhấn vào mũi tên đã khoanh vùng màu đỏ chọn Nhà hàng&Bar&Cà phê
Bước 3: Nhấn vào dòng chữ Kết nối máy tính của bạn
Bước 4: Sau đó quét mã Code hoặc nhập mã đã có trên máy tính
Bước 5: Chọn vào dấu mũi tên đã được khoanh vùng màu đỏ
Bước 6: Chọn tài khoản nhân viên cần đăng nhập
https://f21-zpc.zdn.vn/2896705240501731043/4636f20562a993f7cab8.jpg
Bước 7: Nhập mật khẩu của nhân viên đã tạo trước đó
Bước 8: ĐĂNG NHẬP