Sử dụng máy in chế biến

Máy in chế biến áp dụng cho khu vực bếp đã cài đặt máy in ở khu chế biến

1.Cách thiết lập máy in để báo bếp

‌Để cài đặt sử dụng mẫu in, truy cập theo các bước sau:

Bước 1: Tại dòng Sử dụng máy in chế biến gạt nút qua trạng thái màu xanh để mở và màu trắng để tắt chế độ.

Bước 2: Nhấp vào dòng KHU VỰC CHẾ BIẾN →THÊM để cài đặt máy in tại khu vực bếp

Bước 3: Cài đặt máy in đã có sẵn tại khu vực bếp

⁕ Nhập tên khu vực – chọn máy in đã có sẵn ở khu vực bếp-chọn khổ giấy phù hợp với máy in

⁕Nhấp vào dòng chữ NÂNG CAOTHÊM HÀNG (để thiết lập những món cần in báo bếp)→LƯU

2. Cách thiết lập máy in để in tem trà sữa

Bước 1: Nhấp vào dòng KHU VỰC CHẾ BIẾN →THÊM để cài đặt máy in tại khu vực bếp

Bước 2: Cài đặt máy in tem đã có sẵn tại khu vực bếp

a. Nhập tên khu vực

b. Chọn máy in tem đã cài đặt

c. Tích vào mục Máy in tem

d. Chọn loại tem (Tùy vào số tem trên máy mà người dùng chọn phù hợp)

e. Chọn mẫu in

Bước 3: Nhấp vào dòng chữ NÂNG CAOTHÊM HÀNG (để thiết lập những món cần in tem)

Bước 4: Lưu

Last updated