Cách lấy lại mật khẩu

Đổi với những tài khoản mà người dùng quên mất mật khẩu, thì lấy lại mật khẩu bằng cách

Bước 1: Trên trang đăng nhập chọn vào dòng chữ QUÊN MẬT KHẨU

Bước 2: Tại ô đầu tiên nhập Tên đăng nhập hoặc Email hoặc Số điện thoại

Bước 3: Nhập mật khẩu mới

Bước 4: Nhấn chữ XÁC NHẬN

Sau đó mã xác minh sẽ được gửi về Mail mà khách hàng đã đăng ký, vào Gmail để lấy mã xác minh

https://f17-zpg.zdn.vn/6009651489560336330/a0431567d170232e7a61.jpg

Bước 5: Nhập mã xác minh