Tích điểm

1.Cách thiết lập tích điểm

Để tạo được chương trình tích điểm, trước hết người dùng phải bật chức năng tích điểm lên như sau

Bước 1: Chọn vào Icon Quản lý

Bước 2: Vào Thiết lập cửa hàng

Bước 3: Chọn Thiếp lập bán hàng

Bước 4: Bật chức năng Tích điểm

Sau đó Thiết lập chương trình tích điểm cho phù hợp

Có thể thiết lập tích điểm trên Hóa đơn hoặc Hàng hóa

Quy trình thiết lập sẽ như sau:

Tùy vào nhu cầu của mỗi người dùng mà thiết lập tỷ lệ quy đổi điểm thưởng khác nhau

Sau đây là ví dụ mẫu về quy đổi điểm thưởng

⁕ Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng sẽ là 100.000VNĐ sẽ bằng 1 điểm thưởng

⁕Nếu người dùng cho phép sử dụng điểm thưởng để thanh toán thì Tick vào ô CHO PHÉP THANH TOÁN BẰNG ĐIỂM

⁕Sau đó sẽ thiết lập sẽ thiết lập thanh toán bằng điểm

Những chức năng còn lại như:

Không tích điểm cho sản phẩm giảm giá

Không tích điểm cho hóa đơn giảm giá

Không tích điểm cho hóa đơn thanh toán bằng điểm

Không tích điểm cho sản phẩm khuyến mãi

Nếu hạn chế chức năng nào thì chỉ cần chọn vào chức năng đó

Và cũng có thể tích điểm cho toàn bộ khách hàng hoặc theo nhóm khách hàng

2.Cách để thanh toán bằng điểm thưởng

Khi khách hàng đã đáp ứng đủ điều kiện để thanh toán bằng điểm thưởng, thì ngay hóa đơn trên trang bán hàng sẽ hiện lên thêm mục ĐIỂM. Chỉ cần chọn vào biểu tượng đã khoanh dưới hình

Sau đó chọn vào biểu tượng tại dòng Điểm để thanh toán bằng điểm

Last updated