Cách bán hàng trên phần mềm bằng điện thoại
Bước 1: Đăng nhập vào App onemart Việt trên điện thoại
Bước 2: Kết nối tài khoản vào điện thoại bằng cách quét mã code đã hướng dẫn
Bước 3: Chọn bàn cần Order
Bước 4: Chọn món
⁕ Cách 1: Chọn từng món đã có trên menu
⁕ Cách 2: Chọn vào biểu tượng kính lúp trên màn hình, sau đó nhập tên món cần Order
Bước 3: Chọn Xuất bán
https://f20-zpc.zdn.vn/6744967572779025433/5b075bcc5264a33afa75.jpg
https://f16.photo.talk.zdn.vn/786852593487777367/2719f3dde375122b4b64.jpg
  Có thể tăng số lượng trực tiếp bằng cách nhấn trực tiếp vào món cần tăng số lượng
  Hoặc lướt sản phẩm cần thay đổi từ trái sang phải để thay đổi giá và thay đổi số lượng
  Thêm topping món nào thì chọn vào dấu
  của món đó
  Chọn vào
  để order thêm
Bước 4: Chọn
trên màn hình điện thoại
Bước 5: Chọn bàn cần thanh toán sau đó chọn
⁕ Thanh toán trên điện thoại cũng có 2 cách như trên máy tính
Last modified 9mo ago
Copy link