Cách bán hàng trên phần mềm bằng điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào App onemart Việt trên điện thoại

Bước 2: Kết nối tài khoản vào điện thoại bằng cách quét mã code đã hướng dẫn

Bước 3: Chọn bàn cần Order

Bước 4: Chọn món

⁕ Cách 1: Chọn từng món đã có trên menu

⁕ Cách 2: Chọn vào biểu tượng kính lúp trên màn hình, sau đó nhập tên món cần Order

Bước 3: Chọn Xuất bán

https://f20-zpc.zdn.vn/6744967572779025433/5b075bcc5264a33afa75.jpg
https://f16.photo.talk.zdn.vn/786852593487777367/2719f3dde375122b4b64.jpg
  • Có thể tăng số lượng trực tiếp bằng cách nhấn trực tiếp vào món cần tăng số lượng

  • Hoặc lướt sản phẩm cần thay đổi từ trái sang phải để thay đổi giá và thay đổi số lượng

  • Thêm topping món nào thì chọn vào dấu của món đó

  • Chọn vào để order thêm

Bước 4: Chọn trên màn hình điện thoại

Bước 5: Chọn bàn cần thanh toán sau đó chọn

⁕ Thanh toán trên điện thoại cũng có 2 cách như trên máy tính