Cách bán hàng trên phần mềm bằng máy tính

1.Cách bán hàng

Bước 1: Rê chuột đến ô TÌM KIẾM hoặc nhấn phím F2 trên bàn phím

Bước 2: Có 3 cách để nhập sản phẩm để bán ra

Cách 1: Nhập tên sản phẩm (ví dụ: Quần rin) hoặc có thể nhập ký từ đầu của mỗi sản phẩm (Quần rin-QR)

Cách 2: Tìm kiếm sản phẩm theo mã vạch trên sản phẩm (chỉ cần nhập từ 4 đến 5 chữ số cuối trên mã vạch)

Cách 3: Sử dụng máy quét mã vạch để quét mã có trên sản phẩm

Bước 3: Thay đổi số lượng phù hợp

Bước 4: Nhấn Thanh toán

Lưu ý:

Khi người dùng đang bật chức năng Sử dụng trình quản lý in OMV thì khi chọn vào THANH TOÁN thì nút thanh toán chỉ thanh toán và không hỗ trợ in hóa đơn

Khi người dùng chọn vào biểu tượng máy in bên phải thì sẽ hỗ trợ vừa thanh toán hóa đơn và vừa in hóa đơn

Còn biểu tượng chữ IN nằm bên phải thì sẽ hỗ trợ người dùng In tạm tính (Khi bật chức năng in tạm tính thì khi đó trên màn hình bán hàng mới hiển thị biểu tượng in)

Đối với sản phẩm có nhiều đơn vị quy đổi khác nhau như Cái→Chục→Sấp thì khi bán chọn như vào mục khoanh như hình

2.Cách chức năng khác của bán hàng

a.Thay đổi giá bán

Có thể thay đổi giá bán trực tiếp trên từng hóa đơn bán hàng bằng cách nhấn vào phím F4 trên bàn phím hoặc di chuyển chuột đến khu vực giá của sản phẩm cần thay đổi

b. Cùng lúc có thể giảm giá theo từng sản phẩm và theo hóa đơn

Tùy thuộc vào mỗi khách hàng mà chọn cách giảm giá theo VNĐ hoặc theo PHẦN TRĂM

c. Tổ hợp phím tắt

F1: Tạo hóa đơn mới

F2: Tìm hàng hóa

F3: Đổi đơn vị tính

F4: Thay đổi đơn giá

F6: Tìm kiếm khách hàng

F7: Thay đổi chế độ in

F8: Khách hàng thanh toán

F9: Thanh toán

F10: Thay đổi chế độ nhập số lượng

Last updated